Skip to content

FAQ

Vzdělávací centrum Rehamyst

Často kladené dotazy

Ano, všech vypsaných kurzů se můžete zúčastnit i v období gravidity. V kurzu Fyzioterapie u dysfunkcí pánevního dna nedoporučujeme praktický nácvik elektrostimulace pánevního dna. Další praktický nácvik závisí na Vašem aktuálním stavu.

Naše kurzy jsou určeny pro terapeuty bez rozdílu pohlaví. Praktický nácvik je vždy věcí aktuální dohody s ostatními účastníky kurzu.

Ano. Praktický nácvik interních technik je pak vždy věcí aktuální dohody s ostatními účastníky kurzu.

Kurzy jsou určeny zejména pro fyzioterapeuty či rehabilitační lékaře. Ostatní odborníci mnohdy nevyužijí všechny předávané dovednosti v rámci svých odborných způsobilostí. V případě zájmu, například porodních asistentek aj., je možné při dostatečném množství zájemců a po dohodě uspořádat i seminář na míru.

Ne, naše kurzy jsou určeny pouze pro fyzioterapeuty, popřípadě lékaře dle uvedených podmínek.

Kurzy jsou určeny pro absolventy magisterského, bakalářského studia či absolventy studia diplomovaný fyzioterapeut, kteří mohou vykonávat profesi bez odborného dohledu, tedy minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru.  U absolventů střední zdravotnické školy po získání specializované způsobilosti nebo absolvování minimálně 10 let výkonu povolání fyzioterapeut. Podrobnější informace v novele zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povolání.

Ano, STORNO poplatky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou uvedeny též v závazné přihlášce na kurz.